Voor studenten

Leestijd: 3 minuten

Bij RDM Centre of Expertise (RDM CoE) werken studenten, docenten en onderzoekers van Hogeschool Rotterdam – vanuit verschillende vakgebieden – samen met ondernemers aan technische innovaties voor haven en stad. Op de campus van RDM Rotterdam is hiervoor een leerwerkomgeving ingericht die lijkt op de praktijk en is voorzien van allerlei faciliteiten. Ook organiseert RDM CoE events die jongeren enthousiast maken voor een studie of baan in de techniek. Zo dragen wij bij aan innovatief en toekomstbestendig techniekonderwijs.

Zuid en Haven

Hogeschool Rotterdam besteedt veel aandacht aan twee thema’s die belangrijk zijn voor de economische en maatschappelijke ontwikkeling van Rotterdam: ‘Zuid’ en ‘Haven’. Dit krijgt mede vorm in twee Centres of Expertise (CoE’s): Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI) voor Rotterdam-Zuid en RDM CoE voor de haven. We werken hierin nauw samen met – vooral – de techniekinstituten EAS, IGO, RMI en CMI en Kenniscentrum Duurzame HavenStad van de hogeschool.

Wat doet RDM CoE voor jou als student?

Op RDM Campus bouwen we aan een leerwerkomgeving die lijkt op de praktijk. Hier kun jij samen met andere studenten, docenten en onderzoekers van de hogeschool én met bedrijven werken aan innovatieprojecten. In zo’n project staat een actuele praktijkvraag centraal en daarvoor is meestal een multidisciplinaire aanpak nodig. Met meerdere techniekopleidingen en soms van meerdere instituten. Ook kan het zijn dat er bijvoorbeeld een bedrijfseconomisch of marketingaspect aan het project zit. Daarvoor sluiten dan de relevante opleidingen aan.

RDM CoE verbindt alle partijen – opleidingen, instituten, kenniscentra – binnen de hogeschool die nodig zijn om tot een oplossing te komen met elkaar en met de opdrachtgever. Soms is ook deelname van andere kennisinstellingen – bijvoorbeeld het mbo of een technische universiteit – of organisaties nodig. Met elkaar helpen we de ondernemer verder met zijn innovatievraag én met de opgedane kennis vernieuwen we ons onderwijs. Studenten die meedoen zijn enthousiast, want ze werken altijd voor een echte opdrachtgever aan vragen die er echt toe doen; aan innovaties die het verschil maken.

Als projectleider heb je een brede blik nodig; ik was van alle ins en outs van de bus op de hoogte. Ook moest ik zorgen dat iedereen zijn aandeel leverde. En ging een volgende groep studenten verder met het project, dan bewaakte ik de overdracht en daarmee de voortgang. Ik heb hierdoor veel geleerd over het leiden van een project.

Barry Persoon, Student AutomotiveLees meer

Samenwerking

Veel hogeschoolstudenten kennen de voordelen van werken op RDM Campus – met zijn labs en werkplaatsen – al en/of doen mee aan een van onze projecten. Door samenwerking met RDM Centre of Expertise:

  • Werk je direct samen met bedrijven aan een echt en uitdagend innovatievraagstuk uit de praktijk
  • Leer je door de multidisciplinaire aanpak ook van studenten en docenten van andere opleidingen en ontwikkel je een brede(re) blik
  • Doe je mee aan praktijkgericht onderzoek, samen met lectoren en onderzoekers van de kenniscentra
  • Haal je het beste uit jezelf en kun je jezelf écht overtreffen
  • Krijg je toegang tot een groot en relevant netwerk
  • Vind je een goede stage- of afstudeerplek of ontmoet je misschien wel jouw toekomstige werkgever
  • Word je gestimuleerd in het ondernemerschap
  • Heb je toegang tot alle werkplaatsen op RDM (ook als je geen techniekopleiding volgt of aan een project meewerkt)
  • Help je een ondernemer verder met zijn innovatievraag
  • Draag je bij aan beter techniekonderwijs binnen jouw opleiding en de hele hogeschool

Student Automotive Cheyenne laat je de locatie zien:

Iedere opleiding heeft eigen vaktermen en werkwijzen. Als je daar eenmaal achter bent, is het alleen maar van meerwaarde om vanuit verschillende disciplines aan hetzelfde project te werken. Dat krijg je niet in het normale onderwijsprogramma, maar is wel de realiteit van de praktijk.

Jan Scholtens, Student Maritieme TechniekLees meer


Wil je op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief