Voor onderzoekers

Leestijd: 2 minuten

Bij RDM Centre of Expertise (RDM CoE) werken studenten, docenten en onderzoekers van Hogeschool Rotterdam – vanuit verschillende vakgebieden – samen met ondernemers aan technische innovaties voor haven en stad. Op de campus van RDM Rotterdam is hiervoor een leerwerkomgeving ingericht die lijkt op de praktijk en is voorzien van allerlei faciliteiten. Ook organiseert RDM CoE events die jongeren enthousiast maken voor een studie of baan in de techniek. Zo dragen wij bij aan innovatief en toekomstbestendig techniekonderwijs.

Zuid en Haven

Hogeschool Rotterdam besteedt veel aandacht aan twee thema’s die belangrijk zijn voor de economische en maatschappelijke ontwikkeling van Rotterdam: ‘Zuid’ en ‘Haven’. Dit krijgt mede vorm in twee Centres of Expertise (CoE’s): Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI) voor Rotterdam-Zuid en RDM CoE voor de haven. We werken hierin nauw samen met – vooral – de techniekinstituten EAS, IGO, RMI en CMI en Kenniscentrum Duurzame HavenStad van de hogeschool.

Wat doet RDM CoE voor jou als onderzoeker?

Op RDM Campus creëren wij (al sinds 2009) een leerwerkomgeving die lijkt op de praktijk. Hier kun jij samen met studenten, docenten en andere onderzoekers van de hogeschool én met bedrijven werken aan innovatieprojecten die (bijna altijd) ook een onderzoekscomponent hebben. In zo’n project staat een actuele praktijkvraag centraal en daarvoor is meestal een multidisciplinaire – en vaak instituutsoverstijgende – aanpak nodig.

RDM CoE verbindt alle partijen – opleidingen, instituten, kenniscentra – binnen de hogeschool die nodig zijn om tot een oplossing te komen met elkaar en met de opdrachtgever. Soms is ook deelname van andere kennisinstellingen (mbo of wo – waarmee een project multilevel wordt) of organisaties nodig. Met elkaar helpen we de ondernemer verder met zijn innovatievraag én met de opgedane kennis vernieuwen we ons onderwijs.

Studenten dragen direct bij aan het onderzoek en dat krijgt daardoor een enorme push. Het is een nieuwe manier van het organiseren van onderzoek.

Frank Rieck, Lector Smart e-MobilityLees meer

Samenwerking

Veel collega’s kennen de voordelen van werken op RDM Campus – met zijn labs en werkplaatsen – al en/of doen mee aan een van onze projecten, Communities of Practice of Learning Communities. Door samenwerking met RDM Centre of Expertise:

  • Werk je direct samen met studenten aan een actueel en uitdagend innovatievraagstuk uit de praktijk
  • Leer je door de multidisciplinaire aanpak ook van studenten, docenten en onderzoekers uit aangrenzende vakgebieden
  • Ontwikkel je nieuwe kennis die je kunt toepassen binnen jouw kenniscentrum
  • Krijg je toegang tot een groot en relevant netwerk
  • Kun je het projectmanagement (inclusief de financiering) aan ons overlaten
  • Maak je optimaal gebruik van de labs en werkplaatsen op RDM Campus
  • Help je een ondernemer verder met zijn innovatievraag
  • Draag je bij aan onderwijsvernieuwing binnen de hogeschool

Aquabots belichamen de uitdagingen van praktijkgericht onderzoek, omdat technologie en water een moeizame verhouding hebben. Juist bij deze kleine bootjes wordt de technologie zwaar op de proef gesteld.

Kees Pieters, Lector Informatie in de HavenLees meer


Wil je op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief