Verhaal Docenten Logistics & Mobility

Blijf zoeken naar oplossingen

Leestijd: 1,5 minuut
Roeland Hogt met studenten

Roeland Hogt was vanuit de opleiding Automotive de begeleidend docent van het foodtruckproject, verantwoordelijk voor de inhoudelijke procesbegeleiding. Hij was de verbinding tussen RDM CoE en de opleiding, onderhield contacten met andere opleidingen en deelde de opgedane kennis. Ook was Roeland de afstudeerbegeleider van studentprojectleider Barry Persoon.

Supergemotiveerd

De studenten die meewerkten aan het project waren supergemotiveerd. Omdat ze aan een concreet product werkten, vonden ze dit project erg leuk. Ze wilden er echt iets van maken en hebben er daarom ook veel vrije uren in gestoken.

Losse eindjes

We zijn veel verschuldigd aan bedrijven als Accenda, DEOdrive en Heijnsdijk Electric Cars voor het meedenken en hun adviezen, bijvoorbeeld in het onderzoeken van de mogelijkheden en de keuze van componenten. Zij hebben echt geholpen alle eindjes aan elkaar te knopen. Zonder Accenda was dit project sowieso niet geslaagd.

Goedkeuring door de RDW was natuurlijk een hoogtepunt, maar heel bijzonder voor mij was de terugkeer van de HY-truck (van Accenda) naar RDM. De bus kwam thuis!

Verslaglegging

Er komt een overkoepelend document over hoe je zo’n project aanpakt binnen het onderwijs. Mensen die ook zoiets willen doen, kunnen hierdoor leren van onze ervaringen. De belangrijkste hiervan zijn dat je het wel als project moet blijven zien en niet alleen als onderwijs. Dat je niet moet focussen op de onzekerheden, maar moet blijven zoeken naar oplossingen. Hiervoor moet je mensen mee zien te krijgen en de samenwerking met anderen zoeken.

Slapeloze nachten

Waar ik wel een paar slapeloze nachten van heb gehad, was de vraag wie uiteindelijk projecteigenaar was. Die verantwoordelijkheid konden we vanuit het onderwijs niet dragen. We hadden echt een externe deskundige als Accenda nodig om het product te kunnen waarborgen. Dit is een leerpunt voor ons geweest; achteraf bezien hadden we dit eerder in het traject helder moeten krijgen. Dit neem ik ook mee in mijn nieuwe rol als practor bij Noorderpoort: in een project móet je de rollen en verantwoordelijkheden uitgebreid benoemen en vastleggen.


Meer projectmedewerkers over de foodtruck

Wil je weten wat andere projectmedewerkers hebben bijgedragen vanuit hun rol in deze samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en ondernemers, lees dan ook hun verhaal.

Wijze man

De samenwerking met lector Frank Rieck als klankbord in dit project was altijd goed. Hij is een wijze man, die vooral heeft bijgedragen aan aspecten als veiligheid en verantwoordelijkheid.

RDM CoE

RDM Centre of Expertise leverde de regisseurs en deed de projectleiding, had het netwerk en was de drager van de projectfinanciën. Dat kun je in het reguliere onderwijs niet organiseren.

Wil je op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief