Verhaal Next Port Industry Onderzoekers

Innovatie vereist samenwerking

Leestijd: 2 minuten
Kees Pieters

Kees Pieters was als lector ‘Informatie in de haven’ bij Kenniscentrum Duurzame HavenStad van Hogeschool Rotterdam onder meer betrokken bij het Aquabotsproject. Momenteel is hij als lector autonomie en sensoring werkzaam bij Dirksen Opleidingen en werkt hij vanuit Condast – zijn eigen adviesbureau op het gebied van big data, robotica en sensoring – onder andere aan een algoritme voor ‘collision avoidance’ van autonome schepen.

Samenwerking

Mijn diepste drijfveer is samenwerking in plaats van competitie. Innovatie vereist samenwerking op basis van gelijkwaardigheid. Je moet binnen een organisatie of een project niet te veel leunen op een persoon; je hebt elkaar nodig. Dit is niet alleen een sociaal inzicht; ook onze robots moeten samenwerken om bepaalde taken uit te voeren. En je hebt andere ook disciplines nodig. Deze tijd vraagt om een interdisciplinaire aanpak. En dat moet verankerd worden in het onderwijs. Een project als Aquabots, waar je zoveel disciplines voor nodig hebt, laat zien dat het mogelijk is.

Innovatieomgeving

Een echte innovatieomgeving vereist een symbiose tussen product, infrastructuur en organisatie. Als het op een van die vlakken niet werkt, is het lastig daar een innovatie van de grond te krijgen. Op RDM gaat dat steeds beter; de energieën hier beïnvloeden elkaar. Er is meer interactie tussen de techniekinstituten van de hogeschool. De infrastructuur is zeker op orde. Open werkplaatsen zijn vooral een ontmoetingsplek om innovatie tot stand te brengen. Wel is het nog de vraag hoe je dit concept verduurzaamt.

Praktijkgericht onderzoek

Als student kun je hier op een casual manier heel veel skills leren. Ook omdat praktijkgericht onderzoek zich niet aan de grenzen van de opdracht houdt. Je komt naast de technologische uitdagingen van alles tegen, zoals wet- en regelgeving waar je aan moet voldoen. Je moet snel kunnen schakelen tussen abstract en detailniveau en voeling hebben met het productieproces. Ingenieurs moeten in de eerste plaats makers zijn, niet alleen managers. De Aquabots belichamen de uitdagingen van praktijkgericht onderzoek, omdat technologie en water een moeizame verhouding hebben. Juist bij deze kleine bootjes wordt de technologie zwaar op de proef gesteld.

Bij de aftrap van het Aquabotsproject, bij  de Maasoversteek van de St. Jobshaven naar RDM, zag een schipper onze bootjes en zei: “Dat is klein chemisch afval”. Toen we vroegen wat hij bedoelde, legde hij uit dat we een flinke boete konden krijgen als zo’n bootje naar de bodem zou zinken vanwege de accu. Deze terloopse opmerking heeft geleid tot een belangrijke ontwerpwijziging om in dit soort gevallen de accu te kunnen redden. Dit toont ook aan dat het belangrijk is dat de eindgebruiker al bij het ontwerpproces betrokken is.

Overtref jezelf

Ik mis soms de drive bij studenten. Jongens en meiden die denken: wat moet ík doen om een stap verder te gaan. Die zich ‘probleemeigenaar’ voelen en met passie en de juiste houding aan de slag gaan, die projectmatig kunnen werken, in samenwerking met andere disciplines. Dan kun je jezelf overtreffen. Maar onze slogan moet ook geleefd worden door de hele organisatie. Als hogeschool moeten we beseffen dat ook wij een rol hebben in de wetenschap en als innovator voor het beroepenveld.


Meer projectmedewerkers over de Aquabots

Wil je weten wat andere projectmedewerkers hebben bijgedragen vanuit hun rol in deze samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en ondernemers, lees dan ook hun verhaal.

Condast

Ben je benieuwd waar Kees Pieters zich nu mee bezighoudt?

Bezoek de website van Condast

Wil je op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief