Community of Practice Plastic

Leestijd: 1 minuut
Plastic soup

Het behoeft al lang geen pleidooi meer dat plastic en het milieu niet samengaan. Niet op het land en niet op het water. Verschillende partijen werken aan de aanpak van de verstoring van watersystemen door plastic afval, deeltjes en microdeeltjes en hebben zich verenigd in een Community of Practice Plastic. Professionals van publieke en private partijen en onderwijsinstellingen werken zo aan de borging, ontwikkeling en ontsluiting van kennis over plastic en watersystemen.  

CoP Plastic

Het doel van de CoP Plastic (CoPP) is het verkrijgen van een actueel, volledig, betrouwbaar en totaalbeeld van plastics in de rivieren van het Maas-Rijndeltagebied door het doen van gezamenlijk onderzoek op drie thema’s; monitoren, inzamelen en verwerken. In de CoPP staan momenteel drie vraagstukken centraal:

  1. Hoe ziet een monitoringsprogramma voor de Maas-Rijndelta eruit?
  2. Hoe kan het inzamelen van plastic afval worden uitgevoerd en georganiseerd?
  3. Hoe kan het ingezamelde plastic circulair worden verwerkt?

Community

De deelnemers aan de CoPP vertegenwoordigen partijen die zich bezighouden met het vergaren en verzamelen van plastic, het klasseren, analyseren en verwerken van plastic en het monitoren van het plastic. Zo is de hele keten vertegenwoordigd in de CoPP.

Projecten

Momenteel vinden de volgende onderzoeken plaats:

  • Onderzoek naar standaardisatie van meet- en telmethoden van micro- en macroplastics in watersystemen, door Hogeschool Rotterdam en Rijkswaterstaat
  • Plastic Free Rivers

Onderzoeksvragen worden beschreven aan de hand van drie vragen:

  1. Beschrijving aanleiding en context van het vraagstuk
  2. Beschrijving onderzoeksvraag
  3. Beschrijving van de (gewenste) betrokken netwerkpartners

Partners

Partners binnen de CoPP zijn: Allseas, Antea, By the Ocean we Unite, Deltares, Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Hogeschool Rotterdam, Hoogheemraadschap Delfland, Hoogheemraadschap Rijnland, MRD Marinesupport, Plastic Soup Foundation, Provincie Zuid-Holland, Recycled Island Foundation, Rijkswaterstaat, Tauw, The Great Bubble Barrier, TU Delft, Waternet

Meer informatie

Wil je meer informatie over de CoP Plastic? Neem dan contact op met Mariëlle van Dijk, programmacoördinator Resilient City:

06 – 14 68 63 80


Wil je op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief