Thema Resilient City
thema

Resilient City

GIF Image of Resilient City
Leestijd: 1,5 minuut

Het thema Resilient City sluit aan bij de resiliencestrategie van de Gemeente Rotterdam, die deel uitmaakt van een netwerk van 100 Resilient Cities wereldwijd. Hogeschool Rotterdam levert met Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI) en RDM Centre of Expertise een bijdrage aan de kennisagenda van de gemeente. Bij projecten binnen het thema Resilient City ligt de focus op duurzaam bouwen, leven in een delta en waterkwaliteit en -veiligheid.

Resilient Rotterdam

Weerbaar en veerkrachtig. Dat is in het kort de betekenis van resilience. Ontwikkelingen zoals klimaatverandering, digitalisering, de nieuwe economie en globalisering brengen nieuwe kansen en risico’s. Steden die weten in te spelen op deze dynamiek kunnen groeikansen pakken. Een veerkrachtige stad kan na een incident, crisis of tegenslag snel herstellen én sterker weer verder. Veerkracht is voor een delta- en havenstad als Rotterdam dan ook van essentieel belang.

Deltastad

Deltagebieden zijn wereldwijd belangrijke economische regio’s en populaire woongebieden. De verstedelijking gaat echter met uitdagingen gepaard: bodemdaling, tekort aan ruimte, natuurrampen en klimaatverandering. Ook Rotterdam is zo’n deltastad en heeft zijn eigen uitdagingen. Tegelijkertijd zijn dat kansen voor duurzaam & circulair bouwen en renoveren, duurzame voedselwinning en energieopwekking.

Go with the flow

Rotterdam heeft internationaal een koploperpositie op het vlak van klimaatadaptatie, mede omdat zij geleerd heeft niet tegen het water te vechten, maar er juist mee te werken en er gebruik van te maken. Het betreft vraagstukken als droogte, extreme regenval, waterkwaliteit, verstoring van de waterhuishouding door bijvoorbeeld plastic en ook (hoog)waterveiligheid, waarbij het accent juist ligt op de bouwkundige aspecten. Zo is in 2019 de Community of Practice Plastic opgericht, waarin professionals van publieke en private partijen en onderwijsinstellingen samenwerken aan de borging, ontwikkeling en ontsluiting van kennis over plastic en watersystemen. In 2020 is de Community of Practice Hoogwaterveiligheid opgericht.


Onze andere thema's

Wil je op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief