Thema Resilient City
thema

Resilient City

GIF Image of Resilient City
Leestijd: 1 minuut

Het thema Resilient City sluit aan bij de resiliencestrategie van de Gemeente Rotterdam, die deel uitmaakt van een netwerk van 100 Resilient Cities wereldwijd. Hogeschool Rotterdam levert met Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI) en RDM Centre of Expertise een bijdrage aan de kennisagenda van de gemeente. Bij projecten binnen het thema Resilient City ligt de focus op duurzaam bouwen, leven in een delta en waterkwaliteit en -veiligheid.

Resilient Rotterdam

Weerbaar en veerkrachtig. Dat is in het kort de betekenis van resilience. Ontwikkelingen zoals klimaatverandering, digitalisering, de nieuwe economie en globalisering brengen nieuwe kansen en risico’s. Steden die weten in te spelen op deze dynamiek kunnen groeikansen pakken. Een veerkrachtige stad kan na een incident, crisis of tegenslag snel herstellen én sterker weer verder. Veerkracht is voor een delta- en havenstad als Rotterdam dan ook van essentieel belang.

Deltastad

Deltagebieden zijn wereldwijd belangrijke economische regio’s en populaire woongebieden. De verstedelijking gaat echter met uitdagingen gepaard: bodemdaling, tekort aan ruimte, natuurrampen en klimaatverandering. Ook Rotterdam is zo’n deltastad en heeft zijn eigen uitdagingen, die tegelijk kansen zijn voor duurzaam gebruik van de mogelijkheden die water biedt voor bouwen, voedselwinning en energieopwekking.

Go with the flow

Rotterdam heeft internationaal een koploperpositie op het vlak van klimaatadaptatie, mede omdat zij geleerd heeft niet tegen het water te vechten, maar er juist mee te werken en er gebruik van te maken. Onder het project Groene Poort vallen een aantal onderzoeken die betrekking hebben op de verbetering van waterkwaliteit en ecologie in de Rotterdamse haven.


Wil je op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief


Onze andere thema's