Aquabots
thema

Next Port Industry

GIF Image of Next Port Industry
Leestijd: 2 minuten

De maritieme sector is met een directe toegevoegde waarde van € 18,6 miljard, ca. 3,4% van het bruto binnenlands product en een aandeel in de werkgelegenheid van 3% een belangrijke bedrijfstak voor Nederland en voor de haven van Rotterdam. Maritieme bedrijven besteden jaarlijks honderden miljoenen aan R&D en innovaties binnen de sector houden deze wereldwijd in de voorhoede. Bij projecten binnen het thema Next Port Industry ligt de focus op maritieme innovatie, smart making, biobased en circulair.

Slim, slimmer, slimst

De Rotterdamse delta moet een ‘Smart Digital Delta’ worden volgens de ambities in de Roadmap Next Economy van Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Ook Smart Industry wordt beschouwd als een belangrijke pijler van de ‘Next Economy’. Het gaat daarbij niet zozeer om productie, maar veel meer om een economisch domein waarin men nieuwe productieprocessen ontwikkelt, innovatieve oplossingen bedenkt en toepassingen vindt voor nieuwe (biobased) grondstoffen. Binnen Next Port Industry houden we ons bezig met deze processen en de implementatie van nieuwe technologie, zoals sensoren, Internet of Things (IoT), Big Data en ICT, robots en drones en 3D-printing in voor Rotterdam belangrijke domeinen als energie, logistiek, water en maritiem & offshore.

Autonoom varen

Nieuwe vaartuigen zijn in toenemende mate uitgerust met allerlei elektronica en sensoren en kunnen via bijvoorbeeld LoRaWAN informatie doorgeven over hun status of omgeving. Net als bij voertuigen wordt er daarnaast ingezet op autonomie; schepen die via GPS zelfstandig kunnen varen en waarvoor geen of veel minder menselijk handelen nodig is.

Aquabots

RDM Centre of Expertise zet, samen met een aantal bedrijven, vol in op deze ontwikkelingen: onze Aquabots dienen als ontwikkelingsplatform voor autonoom varen en zijn uitgerust met allerlei sensoren. Hierdoor zijn zij multifunctioneel inzetbaar, bijvoorbeeld voor waterkwaliteitsmetingen of kade-inspecties. Door samen te werken binnen dit doorlopende project wordt een bijdrage geleverd aan het totale maritieme cluster. De vier thema’s die in de maritieme topsector (Maritieme Monitor 2019) benoemd zijn – Towards zero emissions, Digital and autonomous shipping, Blue Growth, Safety and Security – sluiten aan bij de onderzoeksmogelijkheden om het Aquabotsplatform door te ontwikkelen met (V)MBO-, HBO- en WO-studenten en het bedrijfsleven.


Onze andere thema's

Wil je op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief