Thema Logistics-Mobility
thema

Logistics & Mobility

GIF Image of Logistics & Mobility
Leestijd: 2,5 minuten

Binnen het thema Logistics & Mobility worden vraagstukken beantwoord rondom toekomstige logistiek en mobiliteit, in projecten waarin onderwijs, onderzoek en ondernemers nauw samenwerken. Naast Hogeschool Rotterdam zijn ook andere (hoge)scholen betrokken en wordt samengewerkt met het KennisDC Logistiek en het Automotive Center of Expertise (ACE). Bij projecten binnen het thema Logistics & Mobility ligt de focus op digitalisering van de logistiek, elektrische mobiliteit en autonoom transport.

Kernfunctie

Logistiek en mobiliteit zijn nauw verbonden met de kernfunctie van de Rotterdamse haven – de binnenkomst, handling en doorvoer van goederen – en de spil van veel bedrijvigheid in de regio. En “de logistiek blijft ook in de nieuwe economie een belangrijke rol vervullen, maar zal zich naast vergroening moeten richten op een verdere verbetering van de efficiency. Belangrijke troef hierbij is het verder doorvoeren van digitalisering en automatisering. Rotterdam heeft de ambitie om hierin de slimste haven te zijn.” (Havenbedrijf Rotterdam in Economische Verkenning Rotterdam 2017)

Digital Port

Ook in de Roadmap Next Economy (2016) van Metropoolregio Rotterdam Den Haag wordt het belang van de ‘Digital Port’ onderkend: “Digitalisering en het ‘verbinden van alles’ zijn twee belangrijke elementen voor de haven van Rotterdam. Informatie over verkeer, lading, planning en de haveninfrastructuur is van onschatbare waarde voor het optimaliseren van transport- en havenmanagement en geeft de haven toegevoegde waarde.” Voorbeelden van technologieën die hiervoor ingezet worden, zijn het Internet of Things (IoT) en Blockchain. Door de toenemende data- en informatie-uitwisseling tussen ketenpartners kunnen ladingen ook steeds vaker synchromodaal en dus efficiënter worden vervoerd.

Schoner, stiller & zuiniger

De mobiliteit in de regio moet ook veel schoner, stiller en zuiniger worden. Niet alleen in de haven, maar ook in de stad. Dit geldt voor zowel weg als water, voor voer- én vaartuigen. Mobiliteit is een thema dat stad, haven en omgeving verbindt en nieuwe concepten hebben impact op alle inwoners, de infrastructuur, gebouwde omgeving en het milieu. Om dit te bereiken wordt gebruikgemaakt van slimmere logistiek, maar ook van schonere techniek, zoals elektrische voertuigen. Ook zijn geautomatiseerd transport – ‘truck platooning’, zelfrijdende (autonome) voertuigen, openbaar vervoer zonder bestuurders – en Mobility as a Service (MaaS) in opkomst.

Projecten

Binnen het thema worden onder meer projecten georganiseerd op het gebied van elektrificatie van bestaande voertuigen (met als testobject de elektrische foodtruck), lichte elektrische vrachtvoertuigen (LEVV’s), synchromodaal transport en stadsdistributie.


Onze andere thema's

Wil je op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief