Thema Energy Transition
thema

Energy Transition

GIF Image of Energy Transition
Leestijd: 1,5 minuut

Voor de Rotterdamse haven is energie essentieel, in opwekking en in gebruik. De haven is een belangrijke opslagplek voor energiedragers en heeft grote ambities op het gebied van vergroening, energiebesparing en CO2-reductie. Bij projecten binnen het thema Energy Transition ligt de focus op hernieuwbare bronnen, energieopslag en energy efficiency.

Smart Energy Delta

Rotterdam moet een ‘Smart Digital Delta’ worden, zo is te lezen in de Roadmap Next Economy (2016) van Metropoolregio Rotterdam Den Haag: “Dit transitiepad omvat alles wat te maken heeft met onderling verbonden slimme energiesystemen, duurzame energiebronnen, conversie- en opslagtechnologie, energiebesparing, opslag van koolstofdioxide, warmte-uitwisseling en de gehele elektrische en waterstofinfrastructuur. Het omvat alle acties die moeten worden ondernomen om een infrastructuur op te zetten voor hernieuwbare energie.” De haven, die nu voor meer dan 60% gebaseerd is op fossiele grondstoffen, zal er voor moeten zorgen dat het voorop loopt in de mondiale energietransitie en circulaire economie (EVR 2017).

Waterstof

De Rotterdamse haven heeft een lange geschiedenis van productie, distributie en gebruik van waterstof, en hier ligt het grootste waterstofnetwerk ter wereld. Waterstof kan als gas worden opgeslagen en via brandstofcellen worden omgezet in energie. In Innovation Dock op RDM is het H2EnergyLab gerealiseerd. Hier werken onderwijs en ondernemers samen aan nieuwe waterstoftechnologieën. Waterstof is breed toepasbaar; cross-overs met Logistics & Mobility en Next Port Industry liggen dan ook voor de hand.

Biobased en circulair

Binnen het thema Energy Transition is er ook aandacht voor de biobased en circulaire economie; een economie die niet draait op fossiele grondstoffen maar op biomassa en waar zoveel mogelijk producten, hulpbronnen en afvalstromen worden hergebruikt. Rotterdam beschikt weliswaar over het grootste biobased cluster ter wereld, maar vergeleken met de petrochemie is de omvang nog erg klein. Ambitie in de Roadmap Next Economy is om van de regio een circulair knooppunt te maken. Op RDM wordt o.a. een Fuels & Lubricants Research Lab gevestigd.

Cyber resilience

Onze industrie en maatschappij zijn in grote mate afhankelijk van de ICT-infrastructuur. Energie-uitval of een cyberaanval kan een sterk verstorend effect hebben op het functioneren van de stad of (bedrijven in) de haven. Daarom is het belangrijk deze infrastructuur te beveiligen, zodat systemen waarvan we afhankelijk zijn niet uitvallen – of deze na een onverhoopte uitval zo snel mogelijk weer operationeel te kunnen krijgen. Vanwege het belang voor haven en (proces)industrie richten we ons binnen het thema Energy Transition ook op deze ‘cyber resilience’, in een cross-over met het thema Resilient City.


Onze andere thema's

Wil je op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief