Project Resilient City

TIP Community Circulair Bouwen

Leestijd: 2 minuten

Van september 2020 tot februari 2021 vond een ronde van de TIP Community plaats die specifiek gericht was op Circulair Bouwen. Onder begeleiding van Cora Jongenotter maakte een team van vier studenten en vijf young professionals kennis met circulair bouwen en het ontwikkelen van toepassingsgerichte kennis.

Kenniscommunity

Het doel van TIP Circulair binnen Bouw & Innovatie, opleiding Bouwkunde, is het vormgeven van een kenniscommunity rond de circulaire economie en zo toepassingsgerichte kennis integreren in het mkb. Wat verandert er voor beroepen in de circulaire economie en hoe kunnen we dat vertalen naar de beroepsprofielen? Tijdens de bijeenkomsten besteedden we eveneens aandacht aan ‘Circular Skills’ en hoe we die skills kunnen inbedden, waardoor meerwaarde voor de student én de vakman ontstaat. De hogeschool werkte hierin samen met de organisatie Leren voor morgen.

Om inhoud te kunnen geven aan een dergelijke community is het van belang dat de deelnemers weten hoe ze hun collega’s en medestudenten in beweging krijgen. Daarnaast biedt de hogeschool masterclasses aan op het gebied van de circulaire economie die een bredere blik bieden dan het thema bouw. Kortom: TIP Circulair biedt kennis en vaardigheden om de circulaire economie verder te ontwikkelen.

Hoe werkt TIP in de praktijk?

Gedurende één dagdeel per week werkten studenten aan de kenniscommunity en kennisontwikkeling. Eén dagdeel per twee weken sloten zowel young professionals als kennispartners aan. De opdracht die de studenten van hun stagebedrijf meekregen, vormde hierin de rode draad.

Masterclasses

Gedurende twintig weken en tien masterclasses namen we de studenten mee in trends en ontwikkelingen binnen de circulaire economie. De sprekers tijdens de masterclasses werden geselecteerd vanuit een brede oriëntatie en afkomstig uit het bedrijfsleven en de wetenschap.

Drijfverentest

Een belangrijk uitgangspunt van de masterclasses is de drijfverentest. Drijfveren zijn een belangrijke factor in het begrijpen van gedrag, zowel bij onszelf als bij de mensen om ons heen. Waarom reageert iedereen anders op dezelfde situatie? Waarom is het met sommige mensen lastig samenwerken en loopt het met anderen juist op rolletjes? De antwoorden liggen vaak in een verschil in drijfveren. De uitkomst van de test is een drijfverenprofiel. Jouw combinatie van drijfveren maakt dat je de dingen doet zoals je ze doet en ze als juist ziet en ervaart. Door kennis en ervaring te verbinden aan drijfveren leerden we op welke manier we het geleerde kunnen delen en zo kennis verspreiden als een olievlek.

Nieuwe ronde

In september 2021 gaat een nieuwe ronde TIP Circulair van start rond digitale ketensamenwerking. Heb je interesse in deelname of wil je meer weten, neem dan contact op met Cora Jongenotter.

Lees ook het artikel over TIP Circulair op Constructif

Lees over TIP Circulair in de position paper van Circle Economy


Wil je op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief