Project Logistics & Mobility

Talent Innovatie Pool

Leestijd: 1,5 minuut

Opleiding(en)

Logistics Management, Bedrijfskunde, Communicatie, minor Verandermanagement en Interne Communicatie van Human Resources Management (34 studenten)

Looptijd

september 2019 t/m februari 2020

Financiering

Mede gefinancierd door Connekt, KennisDC Logistiek Zuid-Holland en WERKplaats Techniek (Hogeschool Rotterdam)

Partners

TIP Zuid-Holland, KennisDC Logistiek Zuid-Holland, Topsector Logistiek, ConnektDeelnemende bedrijven: AMS, Deen Shipping, Nedcargo, Neska Containerlines, P&O Ferrymasters, Port of Moerdijk, Shipping Factory

Binnen de Talent Innovatie Pool (TIP) Zuid-Holland komen jonge medewerkers van verschillende logistieke bedrijven samen om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Hierdoor ontstaat een kenniscommunity van young professionals die samenwerken aan innovatie. Aan elke medewerker wordt een student gekoppeld die, voor zijn of haar stage- of afstudeeronderzoek, voor een betrokken bedrijf onderzoekt hoe digitalisering kan bijdragen aan vergroting van marges en procesoptimalisatie. Want hoewel van de trends in transport en logistiek digitalisering op één staat, heeft nog niet eens de helft van alle logistieke bedrijven een digitale strategie.

Partners

TIP Zuid-Holland is een project van KennisDC Logistiek Zuid-Holland, wordt ondersteund door de Topsector Logistiek (Connekt), en is na Gelderland en Zeeland de derde innovatiepool van hbo-opgeleide logistici in Nederland. Docent-onderzoekers van Hogeschool Rotterdam begeleiden het project. Zij brengen kennis in uit hun netwerk, bieden een fysieke ontmoetingsruimte op RDM Rotterdam, organiseren gastsprekers en begeleiden de studenten en bijeenkomsten.

Kennisuitwisseling

TIP beoogt toepassingsgerichte kennis in het mkb te verspreiden en hiermee oplossingen te bieden voor actuele vraagstukken. Docent Daniëlle Stolk van Hogeschool Rotterdam is verantwoordelijk voor de opzet van TIP Zuid-Holland: “Binnen TIP wisselen jonge professionals, stagiairs en hun begeleiders actief kennis uit. Hiermee vergroten zij hun inzicht in onderzoeksvraagstukken. Deze kennis wordt met de deelnemende bedrijven gedeeld. Daarnaast werken de deelnemers aan persoonlijke doelen. Via masterclasses worden ze getraind in belangrijke vaardigheden als oplossingsgericht denken en verandermanagement”.

Otto Sep, derdejaars student Logistics Management, is deelnemer aan TIP en loopt stage bij Shipping Factory: “TIP heeft mij een breder blikveld gegeven en mijn kennis verrijkt over onderwerpen die binnen mijn opleiding niet aan bod komen, zoals Artificial Intelligence en Blockchain. Ook heb ik ervaren dat het goed is om samen te werken met mensen van verschillende bedrijven; daar steek je onverwachts veel van op.”

Bekijk hieronder Zakia Guernina, bestuurslid van Hogeschool Rotterdam, in gesprek met enkele TIP-deelnemers:

Pro-Motor Award

TIP is genomineerd voor de Pro-Motor Award 2020, de jaarlijkse prijs voor een ambitieus idee van Wij zijn katapult, het netwerk van alle Nederlandse publiek-private samenwerkingen. Bekijk TIP en de vier andere genomineerden hier. De winnaar wordt op 6 februari bekendgemaakt.

Meer informatie

Heb je interesse in deelname aan een volgende editie van TIP, neem dan contact op met Daniëlle Stolk via [email protected].


Wil je op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief