Project

Synchromodaliteit

Leestijd: 0,5 minuten
Synchromania

In het project ‘Op weg naar een synchromodale keten’ doen studenten samen met het bedrijfsleven onderzoek naar synchromodaliteit.

Synchromodaliteit

Synchromodaliteit is het optimaal flexibel en duurzaam inzetten van verschillende transportmodaliteiten. Hierbij kiest de verlader, binnen afgesproken grenzen, welk vervoermiddel voor welk traject gebruikt wordt.

Roadmap

In dit project gaan de studenten op zoek naar de mogelijkheden van synchromodaal transport voor het bedrijfsleven. Het doel is om met de opgedane kennis tot een roadmap te komen die ook voor andere goederenstromen kan worden toegepast. Het project richt zich vooral op het creëren van flexibiliteit in het transplanningprobleem van multimodale vervoersnetwerken.

Concurrentiepositie

Synchromodaliteit speelt in op de toenemende behoefte aan transportcapaciteit. Het is cruciaal om de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven ten opzichte van bijvoorbeeld die van Antwerpen en Hamburg te behouden wanneer het gaat om de afwikkeling van goederenstromen naar het achterland.

Bekijk ook dit item uit het RTL7-programma ‘Ondernemen doen we zo’: