Project Logistics & Mobility

Synchro Maturity Model

Leestijd: 1 minuut
Synchromania

Update juli 2019: op dit moment werken Hogeschool Rotterdam en Fontys Hogescholen aan een vervolgfase; Synchro Maturity Model 2.0. Binnenkort meer hierover op deze pagina.

In dit project wordt onderzocht hoe we het gebruik van synchromodaal vervoer kunnen verbeteren voor het MKB. Om dit na te gaan wordt het Maturitymodel voor synchromodaal transport, ontwikkeld door Fontys in het Interreg project SYN-ERGIE, gebruikt en doorontwikkeld. Dit model is ontwikkeld om enerzijds bedrijven een beschrijving te geven van de volwassenheid van hun processen op het gebied van synchromodaal transport en anderzijds biedt het model voorschrijvende stappen voor ontwikkeling richting een hoger niveau. Daarnaast kan men op termijn het model ook gebruiken voor het vergelijken van de mate van synchromodaliteit ten opzichte van andere bedrijven.

Partners: Evofenedex, Fontys, Havenbedrijf Rotterdam, KennisDC Logistiek, Kenniscentrum Duurzame HavenStad, TLN
Betrokken opleidingen: minors van Logistics Management, Logistics Engineering en Rotterdam Business School
Looptijd: 2017-2019
Status: afgerond

Het eerste doel is doorontwikkeling van het huidige maturitymodel. Op basis van theoretische bevindingen worden huidige maturitylevels kritisch beschouwd. Daarnaast worden de (praktijk)inzichten uit de keysuccesfactorenstudie van Hogeschool Rotterdam ook gebruikt om de maturitylevels kritisch te reflecteren. Beoogde verbeteringsrichtingen worden vergeleken met de verbetersuggesties van het huidige model. Verder worden de vragenlijsten geschikt gemaakt voor verwerking via internet. Hierdoor kunnen meer bedrijven benaderd worden.

Een ander doel is het daadwerkelijk gebruiken van het maturitymodel en het vastleggen van de beschikbare data voor nadere analyse uitvoeren van de kennisdeling tussen experts, docenten, studenten, onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven.

Het uiteindelijke doel is dat MKB-partners bijdragen aan de totstandkoming van het model. Zij krijgen een op maat gemaakt advies met daarin concrete aanbevelingen die kunnen leiden tot een hogere maturity. Ieder MKB-bedrijf dat de vragenlijst van het model invult krijgt een generiek advies over de huidige situatie, de te nemen stappen om op een hoger maturityniveau te komen en wordt tevens gebenchmarkt met andere MKB-bedrijven.