Project Logistics & Mobility

Sharing Logistics – Stadsdistributie

Leestijd: 2,5 minuten

Vijf studenten Logistics Management onderzoeken stadslogistieke deelconcepten in de praktijk. Met twee lichte elektrische vrachtvoertuigen bezorgen zij voor verschillende partijen goederen en pikken retouren op. Daarmee laten ze zien dat stadsdistributie duurzaam kan zijn en dat samenwerking loont.

Sharing Logistics

De deeleconomie wint aan terrein en aan bekendheid. Het delen van overcapaciteit – al dan niet tegen een vergoeding – van bijvoorbeeld gereedschappen, slaapplekken, vervoersmiddelen en ruimte wordt steeds gebruikelijker. De term ‘gebruik in plaats van eigenaarschap’ wordt dan ook vaak met deze vorm van economie geassocieerd. Socio-economische concepten als AirBnB en couchsurfing  zijn dan ook op deze manier ingericht, maar wat betekent dit voor de bedrijvigheid en logistiek in het bijzonder? Bestaat er ook zoiets als deellogistiek? Dat wordt onderzocht binnen het project Sharing Logistics.

Stadsdistributie

Een deelproject van Sharing Logistics is stadsdistributie. Deze vorm van logistiek wordt een steeds grotere uitdaging voor alle actoren in de stad. Het beleveren van particulieren aan huis is het nieuwe normaal, terwijl de leveringen aan winkels en horeca ook doorgang vinden. Verder wordt er volop gebouwd in de stad, omdat steden als woonplaats weer aan populariteit winnen. Mede door deze activiteiten raken de wegen in de binnensteden overbelast, te merken aan files, late leveringen en ongelukken. Als reactie hierop, en natuurlijk de veranderende milieuregels, worden er maatregelen genomen als milieuzones, venstertijden en verhoogde parkeertarieven. Maar hoe pak je deze stadsproblematiek nu goed aan?

Living Lab

Het stadsdistributieproject binnen Sharing Logistics – een doorontwikkeling van het project HR Cargo – kan worden gezien als een living lab waarin onderwijs, onderzoek en het bedrijfsleven samenkomen. Het is een echt stadslogistiek project met als hoofddoel te verkennen welke deelmogelijkheden er binnen de stadslogistiek zijn en hoe dit georganiseerd kan worden. Natuurlijk wordt er tegelijk ingespeeld op de zero-emissie stadslogistiek die gerealiseerd moet zijn in 2025. Met dit project laten we Rotterdam zien dat distributie samen en op een schone manier kan plaatsvinden.

Projectteam en partners

Daniël Goud, Nadine Nieuwdorp, Joris van Rijswoud, Bodey Siegelaar en Yorick Smit, allen student Logistics Management aan Hogeschool Rotterdam, vormen samen het projectteam dat zich dagelijks bezighoudt met het verkennen van de mogelijkheden. Dit doen zij gesteund door het bedrijfsleven, waaronder GroenCollect, RoutiGo, DOCKR, Kappa Koerier, Goederenhubs Nederland, Lokale Markten en Giraffe Coffee. Vraagstukken die aan bod komen, zijn:

  • Hoe staat het bedrijfsleven tegenover stadslogistieke deelinitiatieven?
  • Kunnen partijen op het gebied van stadslogistiek samenwerken?
  • Welke stadslogistieke deelconcepten zijn er mogelijk?
  • Welke faciliteiten zijn nodig om deze deelconcepten te laten slagen?
  • Hoe worden nieuwe stadslogistieke deelconcepten duurzaam?

Licht en elektrisch

Het projectteam heeft een eigen kantoorruimte bij projectpartner Kappa Koerier op bedrijventerrein Noord-West en beschikt over twee lichte elektrische vrachtvoertuigen (LEVV’s) van DOCKR; een Seval e-500 en een Urban Arrow XL. Met deze middelen bezorgen zij voor verschillende partijen goederen en pikken retouren op. Dit wordt allemaal gepland in de planningssoftware van RoutiGo. Het streven is om goed gebundelde ritten te creëren voor meerdere partijen en zo weinig mogelijk leeg te rijden.

Samenwerken loont

Hiermee worden vooral de kleine en middelgrote ondernemers in Rotterdam gesteund en wordt het besef gecreëerd dat stadslogistiek duurzaam kan en bovendien dat samenwerken kan lonen. Want waarom zou je alleen voor jezelf rijden en je overcapaciteit niet delen? Waarom least of koopt een bedrijf alleen voor zichzelf een vervoersmiddel en deelt deze niet met meer partijen? Waarom kan leegstaande, peperdure en bovendien schaarse stadsruimte niet gedeeld worden met andere partijen?

Het kan gewoon

Samenwerken, het gebrek aan (decentrale) overheidssteun en de ‘dat is het probleem van morgen mentaliteit’ blijken vaak het struikelblok voor het slagen van stadslogistieke oplossingen. Met dit project, dat loopt van 7 september 2020 tot 23 januari 2021, willen wij niet alleen deelconcepten in de stadsdistributie zichtbaar maken, maar ook simpelweg laten zien dat het ‘gewoon kan’.

Meer informatie of meedoen?

Heb je vragen of wil je met je bedrijf meedoen aan het project, neem dan contact op met projectleider Nick van den Band.

Lees ook dit artikel in het Algemeen Dagblad

Fotografie: Arie Kievit


Wil je op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief