Project Logistics & Mobility

LEVV-LOGIC

Leestijd: 1 minuut
LEVV-LOGIC

In het project LEVV-LOGIC wordt onderzoek gedaan naar de inzet van Lichte Elektrische Vrachtvoertuigen (LEVV’s) in de stad. De hogescholen van Amsterdam, Rotterdam en Arnhem en Nijmegen hebben twee jaar samengewerkt met circa zestig organisaties: logistiek dienstverleners, verladers, voertuigaanbieders, netwerkorganisaties, kennisinstellingen en gemeenten. Samen hebben zij kennis ontwikkeld over de inzet van LEVV’s rond de vraag hoe deze een rendabel alternatief kunnen vormen voor het groeiende aantal bestelauto’s in steden.

Uitkomst

De vraag naar het vervoeren van goederen binnen de stad stijgt en daarmee het aantal bestelbusjes dat rondrijdt. Dat heeft nadelige gevolgen voor de luchtkwaliteit, het geluid, de veiligheid en leefbaarheid in de stad. LEVV’s bieden hiervoor de uitkomst. De voertuigen zijn elektrisch en dus schoner en stiller. Bovendien zijn ze kleiner in formaat en daarmee flexibeler, waardoor er in elke steeg bezorgd kan worden.

Grote schaal

Er is al veel animo voor de LEVV’s en een aantal bedrijven is begonnen met het aanbieden van de voertuigen. Toch is er een probleem; aanbieders zien weinig groei in de vraag, waardoor de productie niet op grote schaal kan plaatsvinden en ontwerpen slechts een prototype blijven.

Businessmodellen

Dat komt doordat er nog geen juiste businessmodellen zijn om de LEVV’s grootschalig in te zetten op een effectieve en efficiënte manier. Er is nieuwe kennis nodig van logistieke concepten voor de toepassing van LEVV’s en de bijhorende voertuigvereisten en businessmodellen op basis van de logistieke vraag. Die kennis wordt vergaard door experimenten te doen in verschillende steden met verschillende logistieke stromen.

Het LEVV-LOGIC-onderzoek is mede gefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), en door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Unie.

Logo EU - EFRO

Bezoek de website van LEVV-LOGIC