Project

H2EnergyLab

Leestijd: 1 minuut
Waterstofcel

Op de Campus van RDM Rotterdam wordt in Innovation Dock een waterstoflab ingericht; het H2EnergyLab. Studenten en bedrijven gaan hier samenwerken op het gebied van waterstoftechnologie.

Duurzame oplossing

De wereldbevolking groeit en daarmee de vraag naar energie. Nu zijn het voornamelijk fossiele brandstoffen waarmee in deze behoefte wordt voorzien. Maar we moeten naar een duurzamer alternatief en dat bestaat. Als je water (H2O) splitst in waterstof (H2) en zuurstof (O2) kan de waterstof als gas worden opgeslagen, wat op zijn beurt kan dienen als energiedrager. Via brandstofcellen zet je de waterstof om in energie. Hiermee kun je op een efficiënte manier anticiperen op vraag en aanbod. De energie zit in principe opgeslagen in de waterstof en kan worden omgezet waar nodig. Windenergie bijvoorbeeld is veel moeilijker te regelen, dus dan is het gunstig om energie paraat te hebben wanneer het duurzame aanbod tekortschiet.

H2EnergyLab

Rotterdam kan met haar havengebied en stad met de vele waterstofgebruikers snel verder groeien als de hotspot voor waterstof, nationaal én internationaal. Daarom wordt in Innovation Dock het H2EnergyLab gerealiseerd voor ondernemers die bezig zijn op het gebied van waterstof. De Rotterdamse start-up Ennology, Hogeschool Rotterdam,  RDM Centre of Expertise en het Havenbedrijf Rotterdam zijn de aanjagers van dit lab. Met rapid prototyping en innovatieve samenwerking ontwikkelen zij hier waterstoftechnologieën. De opzet is om in dit lab in het klein te demonstreren wat grootschalig mogelijk is.