Over ons

RDM Rotterdam vanuit de lucht

RDM Centre of Expertise draagt bij aan de ontwikkeling en promotie van innovatief (techniek)onderwijs op Hogeschool Rotterdam en helpt opleidingen actueel en adaptief te zijn. Op de campus van RDM Rotterdam creëren wij een contextrijke leerwerkomgeving, we faciliteren interdisciplinaire projecten samen met bedrijven en organiseren events die jongeren enthousiast maken voor een studie of baan in de techniek.

Visie

Havenstad Rotterdam is met sectoren als logistiek, maritiem & offshore en de procesindustrie van cruciaal belang voor de Nederlandse en Europese economie in termen van werkgelegenheid, toegevoegde waarde en economische groei. Ontwikkelingen als toenemende schaarste aan fossiele grondstoffen, groeiend energieverbruik, verandering van het klimaat en de ambitie van Rotterdam om de slimste haven te worden, maken een transitie van de economische activiteiten noodzakelijk. Van een klassieke haveneconomie naar een kennisintensief economisch complex, gebaseerd op hernieuwbare energiebronnen, biobased materialen, slimme technologie, koppeling van datastromen en digitale productieprocessen. Deze helpen niet alleen de haven vooruit, zij maken ook de stad meer resilient.

Voor deze transitie zijn meer en andere professionals, kennis van (duurzame) innovatie en een versterking van de innovatiekracht van bedrijven essentieel. Dit kan alleen gerealiseerd worden door een intensievere samenwerking tussen onderwijsinstellingen, onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven in de regio. Het verbinden van beroepsonderwijs (en het vernieuwen hiervan), praktijkgericht onderzoek en ondernemerschap in concrete projecten – binnen voor Rotterdam belangrijke thema’s – is daarom het centrale uitgangspunt van RDM Centre of Expertise.

Missie

RDM Centre of Expertise draagt bij aan de ontwikkeling van innovatief (techniek)onderwijs op Hogeschool Rotterdam en helpt opleidingen actueel en adaptief te zijn. Op de campus van RDM Rotterdam creëren wij voor onze studenten – samen met publieke en private partners – een actuele contextrijke leerwerkomgeving, voorzien van werkplaatsen en testfaciliteiten die innovaties versneld helpen realiseren.

In deze innovatieomgeving werken studenten in interdisciplinaire projecten rond actuele praktijkvragen samen met docenten, onderzoekers en ondernemers aan innovaties die van belang zijn voor haven en stad. Techniek is belangrijk voor de ontwikkeling van de Rotterdamse regio en de maatschappij. Daarom (mede) organiseren wij ook events die jongeren enthousiast maken voor een studie of baan in de techniek en stimuleren wij innovatief ondernemerschap.

Dit alles doen we in nauwe samenwerking met de instituten en kenniscentra van Hogeschool Rotterdam. Zo geven wij vorm aan het hogeschoolbrede thema ‘Haven’ en verbinden op deze manier de haven met de stad.

Thema’s

In alles wat wij doen, richten we ons op vier thema’s die van belang zijn voor de haven en stad Rotterdam:

  • Next Port Industry
  • Logistics & Mobility
  • Energy Transition
  • Resilient City

Wil je op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief