Over ons

Leestijd: 4 minuten

Bij RDM Centre of Expertise (RDM CoE) werken studenten, docenten en onderzoekers van Hogeschool Rotterdam – vanuit verschillende vakgebieden – samen met ondernemers aan technische innovaties voor haven en stad. Op de campus van RDM Rotterdam is hiervoor een leerwerkomgeving ingericht die lijkt op de praktijk en is voorzien van allerlei faciliteiten. Ook organiseert RDM CoE events die jongeren enthousiast maken voor een studie of baan in de techniek. Zo dragen wij bij aan innovatief en toekomstbestendig techniekonderwijs.

Zuid en Haven

Hogeschool Rotterdam besteedt veel aandacht aan twee thema’s die belangrijk zijn voor de economische en maatschappelijke ontwikkeling van Rotterdam: ‘Zuid’ en ‘Haven’. Dit krijgt mede vorm in twee Centres of Expertise (CoE’s): Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI) voor Rotterdam-Zuid en RDM CoE voor de haven. We werken hierin nauw samen met de (techniek)instituten en kenniscentra van de hogeschool.

Onze visie

Havenstad Rotterdam is met sectoren als logistiek, maritiem & offshore en de procesindustrie van cruciaal belang voor de Nederlandse en Europese economie in termen van werkgelegenheid, toegevoegde waarde en economische groei. Ontwikkelingen als toenemende schaarste aan fossiele grondstoffen, groeiend energieverbruik, verandering van het klimaat en de ambitie van Rotterdam om de slimste haven te worden, maken een transitie van de economische activiteiten noodzakelijk. Van een klassieke haveneconomie naar een kennisintensief economisch complex, gebaseerd op hernieuwbare energiebronnen, biobased materialen, slimme technologie, koppeling van datastromen en digitale productieprocessen. Deze helpen niet alleen de haven vooruit, zij maken ook de stad meer resilient.

Voor deze transitie zijn meer en andere professionals, kennis van (duurzame) innovatie en een versterking van de innovatiekracht van bedrijven essentieel. Dit kan alleen gerealiseerd worden door een intensievere samenwerking tussen onderwijsinstellingen, onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven in de regio. Het verbinden van beroepsonderwijs (en het vernieuwen hiervan), praktijkgericht onderzoek en ondernemerschap in concrete projecten – binnen voor Rotterdam belangrijke thema’s – is daarom het centrale uitgangspunt van RDM Centre of Expertise.

Onze missie

RDM Centre of Expertise draagt bij aan de ontwikkeling van innovatief (techniek)onderwijs op Hogeschool Rotterdam en helpt opleidingen actueel en adaptief te zijn. Op de campus van RDM Rotterdam creëren wij voor onze studenten – samen met publieke en private partners – een actuele contextrijke leerwerkomgeving, voorzien van werkplaatsen en testfaciliteiten die innovaties versneld helpen realiseren.

In deze innovatieomgeving werken studenten in multidisciplinaire projecten rond actuele praktijkvragen samen met docenten, onderzoekers en ondernemers aan innovaties die van belang zijn voor haven en stad. Techniek is belangrijk voor de ontwikkeling van de Rotterdamse regio en de maatschappij. Daarom (mede) organiseren wij ook events die jongeren enthousiast maken voor een studie of baan in de techniek en stimuleren wij innovatief ondernemerschap.

Dit alles doen we in nauwe samenwerking met de instituten en kenniscentra van Hogeschool Rotterdam. Zo geven wij vorm aan het hogeschoolbrede thema ‘Haven’ en verbinden op deze manier de haven met de stad.

Illustratie thema's RDM CoE

Thema’s en projecten

Wij richten ons op vier thema’s die van belang zijn voor de haven en stad Rotterdam:

  • Next Port Industry: Maritieme innovatie, Smart Making, Biobased & Circulair
  • Logistics & Mobility: Digitalisering logistiek, Elektrische mobiliteit, Autonoom transport
  • Energy Transition: Hernieuwbare bronnen, Energieopslag, Energy Efficiency
  • Resilient City: Duurzaam bouwen, Leven in een delta, Waterkwaliteit en -veiligheid

Binnen deze thema’s worden projecten geïnitieerd, georganiseerd en gefaciliteerd waarin onderwijs, onderzoek en het bedrijfsleven nauw en multidisciplinair samenwerken.

Campus en faciliteiten

RDM CoE is gevestigd op de campus van RDM Rotterdam. Waar vroeger beroemde schepen als het stoomschip Rotterdam werden gebouwd, biedt de voormalige werf van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM) nu plaats aan ondernemers, onderwijs en onderzoek. Ook worden hier talrijke events georganiseerd. RDM ligt midden in de haven – maar toch verrassend dicht bij de stad.

Op de campus investeert Hogeschool Rotterdam samen met partners in state-of-the-art faciliteiten die bedrijven en onderwijsinstellingen alleen niet kunnen realiseren. De labs en werkplaatsen worden gebruikt voor het onderwijs, maar ook ondernemers kunnen deze huren – of hier samenwerken met studenten. Zo is in Innovation Dock een unieke contextrijke leerwerkomgeving ontstaan, met bijvoorbeeld een ‘smart tech’ fablab, waterstoflab en waterloopkundig laboratorium.

Techniekpromotie en events

Techniek is belangrijk voor de ontwikkeling van de Rotterdamse haven, de regio en de hele maatschappij. Daarom (mede) organiseren wij ook events die jongeren enthousiast maken voor een studie of baan in de techniek, introduceren wij ‘de haven’ bij hogeschoolstudenten, brengen wij vraag en aanbod op het gebied van havenstages bij elkaar en stimuleren wij innovatief ondernemerschap.

Op RDM Rotterdam worden jaarlijks veel grote (TechMission010, Future Flux Festival, Wereldhavendagen) maar ook kleinere events georganiseerd. Hierbij staat de promotie van studeren en werken in de techniek bij een jonge doelgroep centraal, van kinderen in de bovenbouw van de basisschool en middelbare scholieren tot mbo- en hbo-studenten. Jongeren kunnen tijdens deze events zelf aan de slag met de nieuwste technieken.

RDM CoE voor jou

Of je nu studeert aan Hogeschool Rotterdam of daar werkt als docent of onderzoeker, of je bent ondernemer op zoek naar de expertise van het onderwijs; RDM CoE verbindt je aan de partijen die jou helpen bij je project of innovatievraag. Want innovatie ontstaat waar mensen samenwerken. Neem contact met ons op en ontdek wat wij voor je kunnen doen.


Wil je op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief