nieuws 06.11.2014 Overig

RDM CoE krijgt beoordeling goed Reviewcommissie

Leestijd: 1 minuut

Het RDM Centre of Expertise (RDM CoE), voorheen CoE Sustainable Mainport Innovation (CoE SMI), van Hogeschool Rotterdam is één van de 21 door de overheid erkende en ondersteunde hbo-centres of expertise, gestart in 2013. Op basis van de midterm review en het gesprek daarover heeft de Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek aan RDM CoE de beoordeling goed gegeven, zonder verdere aandachtspunten. In haar advies aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de commissie dan ook geconcludeerd dat RDM CoE “een solide basis heeft gelegd die voldoende vertrouwen biedt voor een duurzame financiële en inhoudelijk zelfstandige publiek-private(-publieke) samenwerking in 2016 en verder.”

Criteria

De twee hoofdcriteria bij de beoordeling zijn ‘integrale zwaartepuntvorming rond onderwijs en onderzoek’ en ‘cofinanciering en publiek-private(-publieke) samenwerking’.
De commissie heeft ten aanzien van het eerste criterium geconstateerd dat aantoonbaar goede voortgang is geboekt binnen de pijlers onderwijs, onderzoek en partnerships en dat een belangrijke stap is gezet in de positionering door de onderzoeks- en onderwijsactiviteiten van RDM Campus en CoE SMI samen onder te brengen in de koepel RDM Centre of Expertise.
Ten aanzien van het tweede criterium constateerde de commissie dat de cofinanciering van de partners in de opbouwfase substantieel is en dat de verwachting is dat RDM CoE zich op de langere termijn zelfstandig zal kunnen financieren, mede door een meerjarig financieel commitment van het Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs.


Wil je op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief