nieuws 21.02.2019 Overig

Maritieme Onderwijs en Innovatie Centrum opgericht

Leestijd: 1 minuut
Maritieme Onderwijs en Innovatie Centrum

De gemeente Schiedam heeft in samenwerking met een groot aantal bedrijven, onderwijsinstellingen en andere partners het Maritieme Onderwijs- en Innovatie Centrum (MOIC) opgericht. Het MOIC gaat zorgen voor een betere aansluiting van het onderwijs op de vraag van de maritieme bedrijven in de Schiedamse haven. Hiertoe is op 11 februari een intentieverklaring ondertekend. Hans Maas was ondertekenaar namens Hogeschool Rotterdam en maakt deel uit van de stuurgroep van het MOIC.

Arbeidsmarkt

Het Schiedamse havengebied vervult een belangrijke functie binnen het maritieme cluster. Het kent een hoge concentratie van maritieme ingenieursdiensten en hoogwaardige maritieme maakindustrie, die bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het Rotterdamse havencluster. De vraag naar gekwalificeerd personeel op alle niveaus is groot. Wethouder Marcel Bregman (Kenniseconomie): “Het bedrijfsleven heeft een groot tekort aan goed opgeleid technisch en maritiem personeel dat is voorbereid op de transities op het gebied van energie, innovatie, circulaire economie en digitale infrastructuur. Door de krachten van bedrijven, onderwijsinstellingen en andere partners te bundelen voorzien we in een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Daardoor stimuleren we innovatie en versterken we de sector als geheel. Dit is belangrijk voor de werkgelegenheid.”

Partners

Het MOIC komt tot stand door de samenwerking van de gemeente Schiedam, Innovation Quarter, het Havenbedrijf Rotterdam, Damen Shipyards, Huisman, RH Marine, Navingo, Mammoet, TU Delft, STC en de RDM Campus (RDM CoE-Hogeschool Rotterdam). Het MOIC ontving subsidie van de  Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).


Wil je op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief