nieuws 12.07.2016 Overig

Hans Maas nieuwe directeur RDM CoE

Leestijd: 1,5 minuut
Hans Maas

RDM Centre of Expertise krijgt per 1 september 2016 een nieuwe directeur: Hans Maas, sinds 2009 directeur van het instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie (CMI) van Hogeschool Rotterdam. Het College van Bestuur van de hogeschool heeft Bert Hooijer – de huidige directeur, die vanaf het begin leiding geeft aan de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven op RDM Rotterdam – gevraagd om zijn talent als strategisch innovator en netwerker vanaf dat moment in te zetten als trekker van het Educatieplatform binnen de Roadmap Next Economy van Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Bert Hooijer: “Tien jaar lang heb ik, samen met mededromers en -doeners, mogen werken aan de opbouw en realisatie van iets unieks: RDM Campus en RDM Centre of Expertise. In mei heeft de eindevaluatie van RDM CoE plaatsgevonden. Ik verwacht dat we hier goed uit naar voren komen en dat het advies van de commissie positief is. Het is daarom nu een mooi, natuurlijk moment om afscheid te nemen; we hebben RDM CoE de afgelopen drie jaar vol enthousiasme opgebouwd en de Communities of Practice zijn volop in ontwikkeling. Er breekt nu een nieuwe periode aan voor RDM CoE. Een periode van verdere publiek/private uitbouw en doorontwikkeling van wat er staat, met goede borging in het onderwijs en onderzoek van Hogeschool Rotterdam en in nauwe, intensieve samenwerking met de buitenwereld. Ik wens Hans alle goeds hierbij.”

Bert Hooijer
Bert Hooijer

Hans Maas: “Voordat ik in het onderwijs terechtkwam, heb ik innovatieve mediabedrijven mee op- en uitgebouwd. Bij Hogeschool Rotterdam heb ik vervolgens de mogelijkheid gehad om een aantal opleidingen vorm te geven waar de professionals voor dit soort bedrijven worden opgeleid. Daarbij heb ik het altijd belangrijk gevonden om inspirerende leer- en experimenteeromgevingen te creëren, in nauwe aansluiting op het bedrijfsleven. Dat is voor mij ook essentieel voor de toekomst van krachtig beroepsonderwijs. RDM CoE is onder leiding van Bert uitgegroeid tot een sterk merk waar onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven daadwerkelijk samenkomen en samenwerken. Aan mij de taak om dat verder uit te bouwen en stevig te verankeren in de praktijk van vandaag.”

Het CvB van Hogeschool Rotterdam heeft er alle vertrouwen in dat Hans Maas kan voortborduren op de goede ontwikkeling die is ingezet bij RDM CoE. Hans heeft brede ervaring in diverse sectoren en is een netwerker. Hij zal de gewenste verbinding met het onderwijs leggen en samen met de medewerkers van RDM CoE het hogeschoolspeerpunt Haven verder vormgeven.


Wil je op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief