nieuws 18.02.2018 Overig

First LEGO League komende drie jaar op RDM

Leestijd: 1,5 minuut
First LEGO League

Stichting DOENK, Techniek College Rotterdam en Hogeschool Rotterdam hebben op 14 februari 2018 een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het organiseren van de regiofinales van de FIRST® LEGO® League (FLL®) in de regio Rijnmond. De overeenkomst werd getekend door Kuno Bakker, directeur Stichting DOENK, Frank Geelink, voorzitter directie Techniek College Rotterdam en Hans Maas, directeur RDM Centre of Expertise van Hogeschool Rotterdam. De drie partijen werken al langer samen om de wedstrijd mogelijk te maken. Met de ondertekening wordt de samenwerking de komende drie jaar gecontinueerd en verdiept. Kuno Bakker: “Als initiator van het event ben ik verheugd dat beide opleiders ook verantwoordelijkheid nemen richting deze jonge doelgroep. De robotwedstrijd is een concrete manier om jongeren vaardigheden aan te leren die belangrijk zijn voor een mogelijke loopbaan in de techniek.”

FIRST® LEGO® League Rijnmond

De FLL® daagt kinderen uit om te denken als wetenschappers en ingenieurs. Het is een project geschikt voor primair en voortgezet onderwijs, waarbij wetenschap en technologie hand in hand gaan. De technologische onderwerpen en opdrachten staan in een maatschappelijke context dat door een jaarlijks wisselend thema wordt bepaald. Het thema geeft inhoud en vorm aan de opdrachten. De regiofinale op RDM Rotterdam biedt plaats aan in totaal 88 teams, verdeeld over twee wedstrijddagen. De eerstvolgende finaledagen zijn gepland op vrijdag 23 en zaterdag 24 november 2018.

Stichting DOENK

Stichting DOENK heeft als doel kinderen op jonge leeftijd al te laten kennismaken met techniek en zo bij te dragen aan het vergroten van de instroom van jongeren in technische opleidingen en beroepen. Zij ziet kennismaken als de kans krijgen je talent te ontwikkelen. Stichting DOENK gaat dan ook  verder dan het promoten van techniek. Zij richt zich op het verbeteren en promoten van Wetenschap & Technologieonderwijs (W&T) binnen het primair en voortgezet onderwijs. Stichting DOENK koppelt W&T aan Onderzoekend en Ontwerpend Leren en daarmee aan het leren van vaardigheden naast kennis. Vaardigheden als samenwerken, creatief en kritisch denken, probleemoplossen en zelfregulering maken leerlingen, de werknemers van de toekomst, flexibel. Door dit te koppelen aan techniekpromotie krijg je leerlingen die hun technisch talent al vroeg (binnen het basisonderwijs) ontdekken en kunnen ontwikkelen. Stichting DOENK heeft reeds voor diverse basisscholen een actieve bijdrage geleverd aan het structureel aanpassen van het onderwijs. Via projecten als de FLL® reikt zij scholen een middel aan om het onderwijs blijvend vorm te geven en daarnaast de samenwerking met het bedrijfsleven (als externe deskundig) vorm te geven.

Bezoek de website van Stichting DOENK


Wil je op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief