nieuws 18.06.2021 Overig

Samen voor technisch talent

Leestijd: 1,5 minuut

In de afgelopen tien jaar is RDM Rotterdam uitgegroeid tot wat het nu is: dé plek voor innovatie en de nieuwe maakindustrie in de haven. De succesvolle samenwerking van Hogeschool Rotterdam, Techniek College Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam wordt daarom voortgezet. Op 11 juni tekenden de partners een overeenkomst voor een ambitieuze doorontwikkeling van RDM in de komende vijf jaar.

Nieuw concept

Jouke Goslinga, programmamanager RDM Rotterdam: “De afgelopen tien jaar hebben de partners veel van elkaar geleerd. Net als innoveren is het proberen, vallen en opstaan. Niemand had dit eerder gedaan. Het was meer dan gebiedsontwikkeling; het werd een nieuw concept. Een mix van onderwijs, vastgoed, startups en het bedrijfsleven, en dat met elkaar verbinden. Dat werkte.”

Energietransitie

Hans Maas, directeur RDM Centre of Expertise: “En nu aan de slag met de verdere ontwikkeling van RDM. Met name op het gebied van de energietransitie gaan we ons duidelijker manifesteren en versterken we de doorlopende leerlijn tussen mbo en hbo. Ook letterlijk wordt er meer ruimte gecreëerd, door het Drijvend Paviljoen – dat nu nog in de Rijnhaven ligt – naar het Aqua Dock van RDM te varen en in te zetten voor het techniekonderwijs, als transitielab voor de hogeschool. Ook komen er fieldlabs voor actuele technische uitdagingen, waarbij de focus ligt op zaken als waterstof, windenergie en elektrificatie.”

Technisch talent

Henrik Stevens, directeur Techniek College Rotterdam: “Nieuwe uitdagingen als het opleiden en vinden van havenpersoneel staan ook hoog op de agenda. Zo is Ron Kooren – bestuursvoorzitter van het Albeda College, bestuurslid VNO-NCW Rotterdam en bestuursvoorzitter IT Campus Rotterdam –lid geworden van de stuurgroep. Zijn ervaring en netwerk zijn een welkome aanvulling.”

Gewilde plek

Jouke Goslinga: “RDM Rotterdam moet de meest gewilde plek zijn in de haven. Vol hotspots waar getalenteerde studenten, startups en technologische bedrijven elkaar kunnen ontmoeten. Het wordt groener en levendiger. Met deze samenwerking hebben we de juiste bemanning aan boord om verder te werken aan een inspirerende plek en een fantastische locatie voor evenementen.”


Wil je op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief