nieuws 09.05.2019 Techniekpromotie

Nominaties Beste Havenidee 2019

Leestijd: 2,5 minuten

De nominaties voor het Beste Havenidee van 2019 zijn bekend. Eén student en twee studententeams van Rotterdam Mainport Institute (STC Group/Hogeschool Rotterdam) strijden tijdens het Rotterdams Havenevenement op donderdag 6 juni met hun ideeën om de eer én de prijs van € 1.000. Hun ideeën zijn een autonoom vliegende, bekabelde drone die boven een schip meevliegt en piraten op grote afstand detecteert, waterstofproductie uit groente- en fruitafval en decentrale en lokale inzet hiervan voor duurzame havenlogistiek, en implementatie van een continu spoelend ballastwatersysteem tijdens een refit van tankers.

Piratendetectie met een drone

Dylan Dijkhuizen, vierdejaars student Maritiem Officier bij Rotterdam Mainport Institute

In sommige gebieden is de veiligheid van schepen in het geding door piraterij. Er wordt veel gedaan om aanvallen op schepen (201 in 2018) te voorkomen, zoals konvooivaren, beveiligers aan boord of andere antipiraterijmaatregelen. Om piraten te weerstaan is het belangrijk zo vroeg mogelijk op de hoogte te zijn van hun aanwezigheid. De huidige detectiemethoden zijn vooral gebaseerd op radar en zicht, maar zijn niet optimaal.

Om de detectiekans en afstand te vergroten en hiermee tijd te winnen voor de bemanning en het schip is het idee van Dylan om een bekabelde drone met een 360-graden detectiemodule autonoom mee te laten vliegen boven het schip. Door de hoogte van de drone is er een groot blikveld vanuit vogelperspectief. Aan boord van het schip worden de beelden realtime geanalyseerd door een computer en wordt er alarm gegeven wanneer piraten gedetecteerd zijn. Deze oplossing is technisch haalbaar en veel goedkoper dan de huidige beveiligingskosten.

Waterstofproductie uit groente- en fruitafval

Jasper Stubbé, Michael Chau, Redouan Tauil, Enes Akpinar, Rein Hettema, derdejaars studenten Chemische Technologie / Maritiem Officier / Logistiek bij Rotterdam Mainport Institute

Er is een toenemende behoefte aan waterstof afkomstig uit duurzame bronnen. Voor het behalen van de klimaatdoelen in de Rotterdamse haven wordt in toenemende mate gebruikgemaakt van zon, wind en waterkracht, maar in mindere mate van biomassa. Dit studententeam heeft de rentabiliteit onderzocht van waterstofproductie uit groente- en fruitafval en decentrale en lokale inzet hiervan voor duurzame havenlogistiek.

De aanpak bestaat uit de vergisting van het GF-afval tot methaan en vervolgens omzetting in elektriciteit. Via een WKK-unit (Warmte Kracht Koppeling) wordt methaan bij GroenCollect en Stadsgas omgezet in elektriciteit, die gebruikt wordt om een elektrolyseopstelling te bekrachtigen. Het biogas dat geproduceerd wordt is ook financieel erg aantrekkelijk, omdat het puur uit GF-afval geproduceerd wordt. Daarnaast zijn er nevenproducten, zoals zuurstof, die ook verkocht kunnen worden aan de haven. Het uiteindelijke doel is om CO2-neutraal waterstof te leveren voor industriële en particuliere doeleinden, zoals de Watertaxi.

Continu spoelend ballastwatersysteem in bestaande schepen

Lars de Jong, Thomas Roggekamp, Wouter Sipma, Daan Veldhuis, tweedejaars studenten Maritieme Techniek bij Rotterdam Mainport Institute

Ballastwater wordt wereldwijd gebruikt in de scheepvaart om stabieler en efficiënter te varen. Het heeft echter ook nadelen, want invasieve soorten in het ballastwater kunnen, eenmaal geloosd, veel schade aanrichten in andere ecosystemen. Bestaande systemen filteren het water, maar zijn duur, inefficiënt en tijdrovend. Het studententeam heeft onderzocht welk ballastwaterdoorspoelsysteem het meest geschikt is om te implementeren tijdens een refit van tankers, als vervanger of aanvullende component van een conventioneel ballastwatermanagementsysteem.

Er zijn vier systemen onderzocht: een met extra ballasttanks onder het schip, een dat het water inlaat via de voorsteven en het boven in de tanks laat, een vergelijkbaar systeem waarbij het water onder in de tank gaat en een dat een aanpassing is op het bestaande, maar waarbij de pomp vervangen is door een energiezuinige inlaat. Uit het onderzoek van de studenten blijkt het achterinlaatsysteem het meest geschikt om te implementeren vanwege lagere investeringskosten en nakoming van IMO-regelgeving.

Rotterdams Havenevenement

Meld je nu aan voor het Rotterdams Havenevenement en ontdek op 6 juni welke van deze drie ideeën het Beste Havenidee van 2019 is!


Wil je op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief