nieuws 01.04.2021 Resilient City

Monitoring microplastics

Leestijd: 1,5 minuut

Microplastics zijn slecht voor mens en milieu. We weten alleen nog weinig over de effecten en de hoeveelheid. En hoe meet je eigenlijk de aanwezigheid van microplastics in het milieu? Waterbeheerders zoals Rijkswaterstaat onderzoeken manieren om microplastics in water goed te kunnen monitoren. RDM CoE is gevraagd om op RDM een meetinstallatie te testen op robuustheid en betrouwbaarheid.

Systeem

Het systeem bestaat uit een pompsysteem met daarachter sedimentkisten waarin vaste delen in water kunnen bezinken. In dit bezinksel zouden ook de plasticdeeltjes terecht moeten komen. Door een iteratief onderzoeksproject kijken we of echt alle vaste delen worden afgevangen en wat voor invloed factoren als pompsnelheid en bemonsteringsdiepte hebben. Hiermee krijgen we een beeld van hoe betrouwbaar en robuust het systeem is.

Sediment

Op het Aqua Dock van RDM Rotterdam hebben we vier pompopstellingen staan, waarmee we met filters kunnen zien wat er na de sedimentkist nog in het water zit. De stalen sedimentkisten worden in het Aqualab in Innovation Dock geleegd, waarbij we het sediment drogen en wegen en vervolgens prepareren voor verzending naar het laboratorium. Hier wordt de analyse gedaan hoeveel – en wat voor soort – plastic er in zit. Als deze data beschikbaar is kunnen we in de data vergelijken wat de invloed van variabelen als diepte en debiet is.

Studenten

Het project wordt uitgevoerd door een afstudeerder van HZ University of Applied Sciences, derdejaars stagiairs en eerste- en tweedejaars studenten Watermanagement van Hogeschool Rotterdam. De derdejaars stagiairs hebben de eerste testfase in het Aqualab gedaan. De afstudeerder verzamelt nu de data, waarbij de eerste- en tweedejaars studenten helpen om aanvullende gegevens te verzamelen (zoals doorzicht, zoutgehalte en zwevend stof).

Meer informatie

Lees voor meer informatie over het project van Rijkswaterstaat dit artikel of bekijk deze video. Wil je meer weten over het project op RDM of de Community of Practice Plastic? Neem dan contact op met Tijmen den Oudendammer, regisseur Resilient City:

06 – 26 13 21 79


Wil je op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief