nieuws 03.07.2017 Logistics & Mobility

Groene Corridor van start

Leestijd: 2 minuten
Groene Corridor

Een groot aantal bedrijven, overheden en onderzoeksinstellingen, waaronder Hogeschool Rotterdam, hebben op 30 juni hun handtekening gezet onder een intentieverklaring om één van de eerste groene en duurzame corridors van Europa te realiseren. De ondertekening vond plaats tijdens de bijeenkomst ‘Goederenvervoer over Water in een Stroomversnelling’ van de provincie Zuid-Holland.

Betrokken partijen

De partijen Nedcargo, provincie Zuid-Holland, Heineken Nederland, Havenbedrijf Rotterdam, gemeente Alphen aan den Rijn, Zeeman, Hartog & Bikker, Rijkswaterstaat, Eneco en gemeente Bodegraven-Reeuwijk willen laten zien dat het ontwikkelen van nieuwe business én het halen van klimaatdoelen hand in hand kunnen gaan. VNO-NCW West, Wageningen Environmental Research, GoodFuels, Connekt en het actieprogramma Lean & Green Off-Road van de Topsector Logistiek, Feadship, Hogeschool Rotterdam/RDM Centre of Expertise, InnovationQuarter, TNO en gemeente Zoeterwoude ondersteunen hen hierbij.

De partijen hebben elkaar gevonden omdat consumenten en bedrijven steeds vaker kiezen voor duurzame producten. 20% van de CO2-uitstoot in Nederland is gerelateerd aan de sector mobiliteit en logistiek. Duurzame logistiek is dus belangrijk voor een duurzame bedrijfsvoering en daarmee voor de toekomst van de deelnemende organisaties en de regio. Door samenwerking willen de partijen de logistieke activiteiten rond Zoeterwoude, Alphen aan den Rijn en de haven van Rotterdam klimaatneutraal maken. Deze activiteiten moeten schoon, efficiënt en economisch duurzaam zijn en – daar waar relevant – een meerwaarde bieden voor de kwaliteit van de omgeving.

Projecten

Het tekenen van de intentieverklaring betekent het startpunt van verdere samenwerking op deelprojecten op of rondom de route van de Groene Corridor. De partijen kijken naar een breed scala aan projecten: de ontwikkeling van hernieuwbare brandstoffen; lokale hernieuwbare energieproductie; het verduurzamen van warehouses in Zoeterwoude; optimale benutting van de N11; het gebruik van elektrisch aangedreven en autonoom rijdende trucks en binnenvaartschepen; de inzet van eco-combi’s; het optimaliseren van de waterwegen in de Groene Corridor; de bouw van een nieuw, duurzaam distributiecentrum in Alphen aan den Rijn; het elektrificeren van het Alpherium; en modernisering van de walvoorzieningen in de haven van Rotterdam.

Groene Corridor en Groene Cirkels

Het idee voor de Groene Corridor is ontstaan binnen het bestaande netwerk van de Groene Cirkels, dat een klimaatneutrale Heinekenbrouwerij in een klimaatneutrale keten, een duurzame economie, een aangename leefomgeving en kennis ontwikkelen voor een klimaatneutrale maatschappij tot doel heeft. Groene Cirkels neemt de natuur als uitgangspunt en realiseert programma’s rond de onderwerpen energie, water, grondstoffen, mobiliteit en leefomgeving.

Hogeschool Rotterdam

Hogeschool Rotterdam wil graag kennis vergaren over duurzaamheid en veerkracht door het uitvoeren van praktijkopdrachten door studenten in samenwerking met professionals en wetenschappers. De verkregen kennis zal worden verwerkt in de curricula van de relevante onderwijsprogramma’s. Het langetermijndoel is om de kennis en het netwerk duurzaam te integreren in onderwijsprogramma’s zoals minors en honours-onderwijs.

Lees verder op de website van Groene Cirkels.


Wil je op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief