nieuws 05.09.2016 Faciliteiten

Dronehaven geopend

Leestijd: 2 minuten
Drijvende Diva met Aquabots

In de Dokhaven van RDM Rotterdam is tijdens de Wereldhavendagen, op zaterdag 3 september 2016, de Dronehaven geopend; een unieke experimenteerlocatie voor varende drones. Waarnemend (Rijks)havenmeester van Rotterdam Rob Gutteling droeg symbolisch de sleutel over, geprint op de 3D-metaalprinter van RDM. Vanaf dat moment is dit deel van de Rotterdamse haven afgesloten voor de reguliere scheepvaart en biedt het plek aan bedrijven, onderwijs en organisaties om onderzoek te doen en tests uit te voeren met Aquatic Drones en autonoom varen.

Tijdens de spectaculaire opening door de Drijvende Diva voeren drones van RDM CoE, Genuin Engineering, Indymo en AquaSmartXL in een speciale route mee.

Aquabots in formatie

De Dronehaven zal onder meer door de partijen gebruikt worden die zijn verenigd in de subsidieaanvraag [email protected] (bekendmaking november 2016), voor de ontwikkeling van bemanningsloos varen. Deze partijen zijn TU Delft, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden, Erasmus Universiteit Rotterdam, Nederlandse Defensie Academie, MARIN en TNO. De focus in dit project ligt op het gebied van ontwerp, wetgeving, betrouwbaarheid, het menselijke aspect, het voorkomen van incidenten (aanvaringen), integratie en demonstratie. Hogeschool Rotterdam (RDM CoE) participeert ook in dit onderzoek door het beschikbaar stellen van de RDM-faciliteiten, zoals de Dronehaven, het Aqualab en de brugsimulator in Innovation Dock. Rotterdam Mainport University stelt bemanning beschikbaar om de drones van afstand te besturen.

Technologie en wetgeving

Net zoals dat geldt voor vliegende drones en autonoom rijdende auto’s, zullen ook varende drones steeds vaker worden ingezet. De noodzakelijke technologie voor een veilige aansturing is hiervoor inmiddels beschikbaar. Intercontinentaal varende drones laten nog wel langere tijd op zich wachten, maar op lokale scheepvaartverbindingen binnen territoriale gebieden – zoals de kust- en binnenwateren – kan de dronetechnologie al sneller worden ingezet.

Opening Dronehaven

Om dit mogelijk te maken moeten autoriteiten bereid zijn om de noodzakelijke juridische kaders te scheppen. Internationale regelgeving vormt de belangrijkste hindernis voor het in gebruik nemen van varende drones. Als er geen internationaal juridisch kader voor de drones is, zal het bedrijfsleven niet snel investeren in een commercieel onzekere markt. Internationaal kan het nog vele jaren duren voordat regelgeving wordt geïmplementeerd, maar op lokaal niveau kan wel sneller een juridisch kader worden vastgesteld.

Het Havenbedrijf Rotterdam en RDM CoE willen graag het voortouw nemen om experimenten met varende drones op lokaal niveau, in een gecontroleerde en veilige omgeving, mogelijk te maken. Hiervoor worden een gedeelte van de oostelijke Dokhaven en het waterloopkundig laboratorium Aqualab (inclusief brugsimulator) van Hogeschool Rotterdam in Innovation Dock beschikbaar gesteld. Zowel voor het borgen van veiligheid als de ontwikkeling in techniek worden zo gegevens verzameld die van belang zijn voor de wet- en regelgeving op het gebied van dronetechnologie. Ook is deze informatie nuttig voor bedrijven en opleidingen in de maritieme sector.


Wil je op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief