Communities of Practice

Leestijd: 1 minuut

In een Community of Practice (CoP) delen de deelnemers hun kennis en ervaringen rond een bepaald thema of vakgebied en leren met elkaar om beter met de uitdagingen in de praktijk om te gaan. Vanuit RDM CoE organiseren of faciliteren we – of nemen deel aan – diverse CoP’s. Hierin werken studenten, docenten en onderzoekers van Hogeschool Rotterdam samen met ondernemers, organisaties en/of overheden.

CoP Plastic

Dat plastic in het milieu, en meer specifiek in watersystemen, onwenselijk is, is ondertussen bij veel mensen bekend. Hoe je dit probleem goed in kaart brengt en vervolgens gericht aanpakt is echter niet zo vanzelfsprekend en eenduidig. Verschillende partijen werken in de regio Rijn-Maasdelta aan de aanpak van de verstoring van watersystemen door plastic afval, deeltjes en microdeeltjes en hebben zich verenigd in de CoP Plastic. Professionals van publieke en private partijen en onderwijsinstellingen werken zo aan de borging, ontwikkeling en ontsluiting van kennis over plastic en watersystemen.

CoP Hoogwaterveiligheid

De CoP Hoogwaterveiligheid is een platform waar praktijk, onderzoek en onderwijs elkaar ontmoeten rond dit thema. Kenniscentra van Hogeschool Rotterdam, onderwijsinstituten en praktijkpartners maken gebruik van deze netwerkstructuur en vinden elkaar in een breed scala aan initiatieven die variëren van netwerkbijeenkomsten, onderzoek gericht op het opleiden van jonge professionals en hoogwaardig praktijkgericht onderzoek vanuit de kenniscentra.


Wil je op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief